DOTACJE

Nasza firma realizuje następujące projekty unijne;

ZAPYTANIA OFERTOWE

W związku z planowaną realizacją ramach projektu pt: „Dom Polski – poprawa konkurencyjności Business Surplus Sp. z o.o.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”, Działanie 3.7: Wzrost konkurencyjności MŚP, Business Surplus Sp. z o.o. realizuje postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup poszczególnych elementów projektu:

Laptopy z zainstalowanym oprogramowaniem – ZAKOŃCZONE

System informatyczny składający się z modułów funkcjonalnych – ZAKOŃCZONE

 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA – ZAKOŃCZONE

W związku z planowaną realizacją ramach projektu pt: „Dom Polski – poprawa konkurencyjności Business Surplus Sp. z o.o.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”, Działanie 3.7: Wzrost konkurencyjności MŚP, Business Surplus Sp. z o.o. realizuje rozeznanie cenowe rynku w celu oszacowania wartości zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia na zakup poszczególnych elementów projektu: